CW přijímač na 7MHz

Tagged:

Nedávno jsem našel v šuplíčku IO LA1135. Tento obvod dle datasheetu je určený pro středovlnný stereofonní přijímač. Jak v Japonsku nebo ve východní Asii provozují stereo na SV jsem nezkoumal, zato tento IO jsem podrobil důkladné analýze. V konečném řešení byl využitý oscilátor, směšovač a mezifrekvenční stupeň, obvod detektoru a AGC jsem zatím nezapojil.

Oscilátor je použitý klasický VXO s krystalem 11059, napájený z vnitřního stabilizátoru IO. Pro přizpůsobení do IO je řešen vstup širokopásmovým transformátorem z TV zásuvky UZK05 nebo UZP13. Oscilátor s tranzistorem 2SC1815 kmitá ochotně a ladí v rozsahu 11055 až 11000 kHz. Výsledný přijímaný kmitočet je tedy 7.000 až 7.055 MHz. Ladícím prvkem je varikap BB139A z TV tuneru a ladící napětí se reguluje malým deseti otáčkovým potenciometrem 20 kohm.

Vstup RXu je neladěný se společným gejtem J310. výstupní trafo je stejné jak ve výstupu oscilátoru. S výhodou je použita selektivita filtru zvuku 7,02 MHz z analogového SAT RXu. Zde je filtr lepší, jak pásmová propust na toroidech. Směšovač LA1135 je celkem odolný a má zisk přes 10 dB. Krystalový filtr jsem musel zvolit na kmitočtu 4 MHz, MF zesilovač si dobře poradil i s tímto kmitočtem, ačkoliv je od výrobce počítáno s desetkrát nižším kmitočtem kolem 450 kHz. Zkoušel jsem zjišťovat obcházení filtru, ale to se vlivem vlastních kapacit v IO mezi směšovačem a MF stupněm neprojevilo. MF trafa jsou z výprodeje TIPA 13 uH a odbočkou uprostřed. Na výstupu IO LA1135 jsem dovinul asi 6 závitů. Jde to celkem dobře.

Další MF zesilovač a BFO je v IO TA7358 v klasickém zapojení. Jen je třeba z výstupu směšovače na pinu 6 použít hodnotu pod 1 kohm, jinak BFO celkem pěkně zkresluje. Tak jsem pro sichr dal 470 ohmů. NF zesilovač je bezproblémový TA7368 s minimem součástí v tomto zapojení, může být i LM386. Tento nerad používám ve svých konstrukcích, protože dosti šumí. Napájení TA7358 je stabilizátorem upraveno na 5V a rovněž ladící napětí je stabilizováno na 8V.

7MHZ_sch

Zatím je RX ještě ve stádiu zkoušek na dvou univerzálních čínských tišťácích, později přidám i TX pro CW a pak snad i desku plošných spojů. Citlivost i selektivita je pro práci na SOTA dostačující, zkouším ještě použití regulace v LA1135. Pokud s tímto IO budete pracovat, ještě jsou v několika interetových obchodech za nízkou cenu k dostání. TA7358 a TA7368 se shání v této době už poněkud hůře. Shánění účastnických zásuvek bude asi také horší. Možná stačí říci nejbližšímu CATV technikovi, ti je po velkých sériích ve svých rozvodech měnili za takové co se nerozpadaly.

2014-11-04 18.36.25

schematic.pdf