Blogs

70Mhz beacon list formatted to SMS

Tagged:

I talked with my dad on the phone, he is on the hill and he also said to: “Send me list of 4m beacon frequencies by sms, I forgot paper version at home.” So, I found data on internet and edited it. Total 429 characters, it will be split into 3 and more parts, depend what service you will use..

Story about LCD hacking

Tagged:

It started long time ago, just after velvet revolution. Borders were opened and we were allowed visit other country. My father bought on flea market at vienna radioclub some intresting electronics. After years we found at home one piece of LCD bought there. Daddy said: “it could be nice in QRP TRX to show current QRG, do you know control it?” And it was challenge to me..

Actual list of OK QSL Bureau users

Tagged:

For anyone who plan to send QSL cards to Czech republic and does not want worry about trashing qsl cards, because they are undelivered, I recommend filter outcomming cards to OK upon this list of valid Czech QSL bureau users maintained by Czech radio club. There are two versions MS Excel and CSV (one line, one callsign).

CRC website translated with Google

Just Another CW Keyer

Tagged:

It started few months ago. I got idea I could build stand-alone CW keyer and get some more skill. Of course, I think we have still some old keyers, but they are too large and uncomfotable. There are also keyers in several TRXes at home, but it is ideal only for on air operations..

Vertical antenna on 14MHz and one day on portable

Tagged:

Dad and me discussed several times about using our 1M mast segments as vertical antenna. After reading blog of Leo JJ8KGZ and his experiments with similiar antenna(s). I reopened this topic again and finaly dad and me went out to near peak try to build 1/4 wave vertical from our mast on 20M.

Moje první spojení na 70MHz s OK2POI

Tagged:

Moje první v pásmu 70MHz s Jirkou OK2POI se zdařilo na první pokus. Více v přiloženém videošotu.. 73 Zdeněk

Dokončení stavby transvertoru pro pásmo 70MHz

Tagged:

Když jsem transvertor konečně osadil, začalo nastavování a měření TX traktu rozmítačem. Nastavená křivka propusti je vyfotografovaná na obrázku:

Dlouhá expozice sice obrázek rozmázla, ale to podstatné je vidět. Značka je bohužel v rastru 10 MHz a ta na vrcholu křivky je vytoužených 70 MHz.

Osazený a rozchozený budič, srdce celého transvertoru je tedy na světě:

OK2BX QRV 70Mhz

Tagged:

My dad ok2bx almost finished his transverter for 4M. Here is audio recording from test transmission.

Můj táta ok2bx již má skoro hotový transvertor na 4M. Tady je zvukový záznam z prvního testovacího vysílání

Stavba transvertoru 70MHz - pokračování

Tagged:

Když už byla deska takto připravená k osazování, přistoupil jsem k etapové stavbě po funkčních obvodech. Logicky jsem začal od oscilátoru, poněvadž mně rovněž také zajímalo, jak se bude chovat XTAL koupený ve výprodeji. Před tím jsem také úsilovně hledal ve svých zásobách JFET, kterým bych jej osadil. Našel jsem kovový J310 a ještě s velmi krátkými vývody. Zapájel jsem jej do desky zkušebně na stranu spojů a už tam takto do finále zůstal. K mému příjemnému překvapení po přepočítání indukčností a kapacit v kolektorovém obvodu oscilátor začal kmitat tam, kde jsem chtěl a po osazení KF910 na oddělovacím stupni bylo třeba výstupní úroveň přibrzdit útlumovým článkem o 6 dB což vůbec nebylo na závadu. Tak jsem nastavil celkem přesně pro směšovač +7 dBm. Provedl jsem i kontrolu spektra, v okolí +100/-49 MHz byl signál jen jeden až do úrovně –60 dB.

ARRL DX CW 2009

Tagged:

Participating in this contest is my first activity on the band this year. I was QRV both days, 1300z-1600z on Saturday and 1300z-1400z on Sunday. Unchanged configuration here, only some troubles with AF-IN cable, so I had not support of great CW decoder built in writelog.

Syndicate content