Blogs

Poslech SAQ 10.1.2012

Tagged:

Po opravě generátoru SAQ jeho provozovatel oznámil zkušební vysílání 10.1.2012 ve 13.30 UTC. Pro mně to byla přímo “hozená rukavice”.
Přijímací aparatura složená z TRX IC756proII, VLF konvertoru a VF zesilovače byla sestavená hodinu před relací. Zatím jsem poslouchal RTTY relace UFQE na 18.1 kHz s celkem pěkným signálem.

Příjem SAQ na VLF

Tagged:

Každoročně na štědrý den pracuje v podstatě již symbolicky švédský historický vysílač SAQ Grimeton na kmitočtu 17,2 kHz. V průběhu roku jsou vysílány i další relace. Poslouchal jsem mimořádnou relaci 5.8.2011. Tento den se konal pohřeb švédského vědce-technika Östen Mäkitalo, který je označován za otce mobilní telefonní komunikace ve Švédsku. Relace byla pojata jako pietní vzpomínka a provozovatel SAQ nepotvrzoval poslechové zprávy.

How import old SFI, A, K data into DXKeeper logbook

Tagged:

These days are condx much better than in time when we count row of spotless days. In ADIF, file used for hamradio logbook, is also possibility store SFI, A, K data. I use DXKeeper logbook from DXLabsuite and it can handle these data as well.

100 years anniversary of Bohuslav Borovička OK2BX

Tagged:

13th October 2011 would, our farher and grandfather, Bohuslav Borovička OK2BX celebrates his 100th birthday. He is always in our hearts.

Zdeněk OK2BX and Tomáš OK4BX

CQ WW RTTY 2011 OL2X

Tagged:

As previous year 2010 and 2008, father OK2BX and me OK4BX, participated CQ WW RTTY contest with our contest callsign OL2X. We have same configuration for past couple years – power ~200W and 40–10m multiband vertical. After last years’ 930Q, I suggested we could try break 1000Q mark.

QRP VHF Contest 2011

Tagged:

never before I participated in such type of contest with QRP power. As I am getting older, I changed my opinion and bought Yaesu FT-817, true QRP rig. So, I joined contest and I am surprised, in positive way.

VKV Polní den 2011

Tagged:

Také letos, tak jako roky předtím, jsme se vydali na polní den za Vláděm OK2DGB. Pomohli jsme mu ztopořit talíř na 23cm. Celou akci jsme s tátou OK2BX pojali rekreačně a vzali jsme s sebou na výlet našeho Šneka – karavan.

Backup Dxkeeper logbook online

Tagged:

Long time I used logger32 logbook program. I was not fully satisfied and then I found Dxkeeper which is part of DXLAB suite. It is ideal for my needs. I use various programs for my ham activity and all ADIF data accumulate just to Dxkeeper. It has good interface to LoTW, Clublog or UI for filling QSL cards.

Rewrite paper log to ADIF with google spreadsheet

Tagged:

There are situations, when I rather use pencil and paper log, rather than computer. Computer needs energy, display can be hardly seen on direct Sun, it is heavy and you need log only few contacts. Paper is much flexible, but what then?

DX Cluster on VFD display

Tagged:

I had long time on my mind idea show DX spots from DX Cluster on separate display, rather than common VGA display. Some time ago I luckily got used 2×20 characters VF display which everyone knows, in example, from shops when we pay by cash register.

Syndicate content