ok2bx's blog

Poslech školní konference s ISS

Tagged:

Dostal jsem zprávu od Toma OK4BX z Tweetru:

2e0sql: School ISS Contact tomorrow at 12:23 UK Time.. should be strong as its over Germany.. 145.800 +/- Doppler

VHF setkání Tři studny 2012

Tagged:

V sobotu 21.4.2012 se konalo v rekreačním zařízení Horník na Třech studních VHF setkání a seminář pod vedením OK1DCF a VHF DX klubu.

Poslech SAQ 10.1.2012

Tagged:

Po opravě generátoru SAQ jeho provozovatel oznámil zkušební vysílání 10.1.2012 ve 13.30 UTC. Pro mně to byla přímo “hozená rukavice”.
Přijímací aparatura složená z TRX IC756proII, VLF konvertoru a VF zesilovače byla sestavená hodinu před relací. Zatím jsem poslouchal RTTY relace UFQE na 18.1 kHz s celkem pěkným signálem.

Příjem SAQ na VLF

Tagged:

Každoročně na štědrý den pracuje v podstatě již symbolicky švédský historický vysílač SAQ Grimeton na kmitočtu 17,2 kHz. V průběhu roku jsou vysílány i další relace. Poslouchal jsem mimořádnou relaci 5.8.2011. Tento den se konal pohřeb švédského vědce-technika Östen Mäkitalo, který je označován za otce mobilní telefonní komunikace ve Švédsku. Relace byla pojata jako pietní vzpomínka a provozovatel SAQ nepotvrzoval poslechové zprávy.

Hotový AS-80 QRP TRX na 3.5MHz

Tagged:

Dlouhou dobu jsem přemýšlel jakou mechaniku pro AS-80 vytvořím. Jednou mně padnul do oka “cimbál”, chcete-li jinak tak třeba “CB staničku”, jak se v žargonu této skupiny lidí dost často vysílačka nazývá. Řekl jsem si: To bude ono! Dokonce i díry v plechu šasi seděly na tišťák. Vsadil jsem ladící duálek s převodem a nyní jen je třeba už jen změnit popisy. To bude malý oříšek, protože původní popis je tvořen sítotiskem bílou barvou. Časem to také vyřeším. No a takto zatím vypadá mechanicky dokončený transcívr AS80 ve skříňce od CB DNT. A teď už jenom stačí dát telegrafem CQ na kanále :-)

Rádioamatérský konec roku 2010

Tagged:

Každý rok se tradičně scházíme abychom se pobavili, poveselili a zavzpomínali. V některých případech i na staré dobré časy. Najdou se ovšem takové situace, že se někteří přátelé vidí jednou do roka. Tyto extrémy se bohužel v dnešní nové době stávají.. Někteří tvoří hodnoty a vydělávají dlóhý lowe a jiní zase prohánějí letadélka po loukách. No proč ne, když jsou silnice úzké a nedá se bravurně předjíždět..

Posezení bylo pěkné, někdy až moc srdečné. Děkujeme organizátorům za jejich aktivitu a těšíme se opět na další viděnou koncem roku.. Kdy jindy.. že?

Modification of Libra 40m QRP TRX

Tagged:

Some time ago, I bought from polish friend pcb of QRP transceiver Libra 40. It was almost complete, only coils and some components were missing. One hour of work Libra 40 revive. After tune input circuit and setup BFO output level into detector I could hear many CW stations, but their signals were very distorted. Author probably wanted continue in successful constructions with MC3362, in my humble opinion, he did not succeed. This TRX is built on MC3361 chip, which is primary intended for FM.

Inovace QRP TRX Libra 40m

Tagged:

Nedávno jsem koupil od přítele z SP desku QRP transceivru LIBRA 40. Byla skoro osazená chyběly jen cívky a několik komponentů. Po hodině práce LIBRA 40 již hrála na pracovním stole. Po doladění vstupních obvodů a nastavení úrovně pro detektor z BFO bylo slyšet dost CW stanic, ale jejich signály byly značně zkreslené. Autor chtěl zřejmě navázat na úspěšné konstrukce s IO MC3362, ale podle mne se moc nepodařila. Tento TRX je postaven na platformě MC3361, který je určen pro FM provoz.

Radioamatérské setkání Holice 2010

Tagged:

Rok se s rokem sešel, prázdniny jsou u konce a je tu setkání v Holicích. Poslední ročníky jezdím se synem již v pátek, poněvadž je v areálu volněji. Většina HAMs jezdí v sobotu a také letošní předpověď počasí nebyla na sobotu vůbec příznivá. Poslední léta je v pátek vždy lepší WX.

Druhý transvertor na 70 MHz - OE9PMJ

Tagged:

Po loňském zkušebním provozování vlastnoručně vyrobeného transvertoru, jsem rozhodnul procvičit se a postavil jsem si jiný kus. Jako základ posloužila deska PCB konstrukce OE9PMJ a klasicky linearizovaný “veverkový” PA. Desku transvertoru jsem osadil a místo NEOSIDových cívek jsem použil cívky s kotřičkami z poslední produkce TESLY.

Syndicate content