Vstupní indukčnost je nestíněná pro dosažení vyšího Q

Vstupní indukčnost je nestíněná pro dosažení vyšího Q