Stavba transvertoru 70MHz - pokračování

Tagged:

Když už byla deska takto připravená k osazování, přistoupil jsem k etapové stavbě po funkčních obvodech. Logicky jsem začal od oscilátoru, poněvadž mně rovněž také zajímalo, jak se bude chovat XTAL koupený ve výprodeji. Před tím jsem také úsilovně hledal ve svých zásobách JFET, kterým bych jej osadil. Našel jsem kovový J310 a ještě s velmi krátkými vývody. Zapájel jsem jej do desky zkušebně na stranu spojů a už tam takto do finále zůstal. K mému příjemnému překvapení po přepočítání indukčností a kapacit v kolektorovém obvodu oscilátor začal kmitat tam, kde jsem chtěl a po osazení KF910 na oddělovacím stupni bylo třeba výstupní úroveň přibrzdit útlumovým článkem o 6 dB což vůbec nebylo na závadu. Tak jsem nastavil celkem přesně pro směšovač +7 dBm. Provedl jsem i kontrolu spektra, v okolí +100/-49 MHz byl signál jen jeden až do úrovně –60 dB.

Výpočtem jsem zjistil, že zrcadlový kmitočet padne přímo na 28.2MHz. Je to ale pro mě přijatelnější než s krystalem 42 MHz, kde je sice zrcadlení níže a padne přímo na 14.2 MHz. Tam je v současné době aktivita stanic větší jak v pásmu 10 metrů. Čas i provoz ukáže, jestli tato volba byla dobrá.

Nastavení oscilátoru do rozumných parametrů vzalo celkem dost času. Možná si někdo bude myslet, že nasypat součástky do tišťáku je záležitost 2 hodin, pak zakroutit jadýrkama na max. výstupní úroveň a jedeme. :-) Znám několik HAMs, kteří to takto dělají. Výsledek takové práce je, že zesilovače kmitají, oscilátory zesilují a tranzistory odcházejí do věčných lovišť. Nemluvě o tom, že je deska po laborování už natolik od pájení domršená, až by se mohla v závěru oživování doslova vyhodit. Proto je systematická práce po etapách nezbytně nutná a ještě více je předpoklad dobrého měření. Když ne měření na profesionálních měřících přístrojích s výstupem absolutních hodnot, tak aspoň nějaké amatérské relativní – porovnávací. Nelituji toho času, který jsem strávil na pohled zbytečnými operacemi a pečlivou přípravou. Právě toto je cesta, kterou se můžeme úspěšně dopracovat až na závěr. Pro mě to znamená, že takto postavené zařízení bude produkovat na novém pásmu kvalitní a stabilní signál.

Po oživení oscilátoru jsem osadil a rozchodil oddělovací stupeň za směšovačem s U310 a následně vstupní zesilovač. Jelikož je pásmová propust dvouobvodová, zvolil jsem kritickou vazbu, na rozmítači křivka vypadala tak jak je na přiloženém obrázku.

Nejprve zesilovač měl snahu kmitat, ale po nastavení správné vazby se vše uklidnilo a zesilovač již byl celkem „hodný“. Vstupní tranzistor je BF982, vstupní vazba induktivní. Hlavně stínící kryty cívek bylo třeba dobře uzemnit.

V tomto okamžiku byl zhruba nastavený celý přijímací trakt a další dostavení provedu až na závěr po vložení do připravené mechaniky.

Nakonec zbylo osadit TX cestu KF910 a BFR96. Tady jsem celkem dlouho hrál se vstupní pásmovou propustí, její vazbou a výstupním laděným obvodem pro BFR96. Zisku je v těchto tranzistorech doopravdy hodně. To se ví, že oba stupně na počátku oživování kmitaly. Po upravení vazby a zatlumení některých obvodů, se i TX trakt uklidnil, hlavně tím, že jsem zapájel stínící kryty ve dvou bodech přímo na zemnící folii jak je vidět na obrázku.


Předchozí díl | Další díl