qrp

QRP Tuner

Tagged:

I plan participate in QRP contest on lower bands from portable QTH. For this purpose I was considering what type of antenna use and finally I decided build QRP tuner for my 817 will be good idea.

Hotový AS-80 QRP TRX na 3.5MHz

Tagged:

Dlouhou dobu jsem přemýšlel jakou mechaniku pro AS-80 vytvořím. Jednou mně padnul do oka “cimbál”, chcete-li jinak tak třeba “CB staničku”, jak se v žargonu této skupiny lidí dost často vysílačka nazývá. Řekl jsem si: To bude ono! Dokonce i díry v plechu šasi seděly na tišťák. Vsadil jsem ladící duálek s převodem a nyní jen je třeba už jen změnit popisy. To bude malý oříšek, protože původní popis je tvořen sítotiskem bílou barvou. Časem to také vyřeším. No a takto zatím vypadá mechanicky dokončený transcívr AS80 ve skříňce od CB DNT. A teď už jenom stačí dát telegrafem CQ na kanále :-)

Modification of Libra 40m QRP TRX

Tagged:

Some time ago, I bought from polish friend pcb of QRP transceiver Libra 40. It was almost complete, only coils and some components were missing. One hour of work Libra 40 revive. After tune input circuit and setup BFO output level into detector I could hear many CW stations, but their signals were very distorted. Author probably wanted continue in successful constructions with MC3362, in my humble opinion, he did not succeed. This TRX is built on MC3361 chip, which is primary intended for FM.

Inovace QRP TRX Libra 40m

Tagged:

Nedávno jsem koupil od přítele z SP desku QRP transceivru LIBRA 40. Byla skoro osazená chyběly jen cívky a několik komponentů. Po hodině práce LIBRA 40 již hrála na pracovním stole. Po doladění vstupních obvodů a nastavení úrovně pro detektor z BFO bylo slyšet dost CW stanic, ale jejich signály byly značně zkreslené. Autor chtěl zřejmě navázat na úspěšné konstrukce s IO MC3362, ale podle mne se moc nepodařila. Tento TRX je postaven na platformě MC3361, který je určen pro FM provoz.

Stavba QRP CW TRX AS-80 3,5MHz dle OM3TY

Tagged:

Minulý rok v zimě jsem surfoval na internetu a při tom objevil pěkné zapojení QRP TRXu od Šaňa OM3TY.

Syndicate content